top of page
256x256.png

PERSONVERNERKLÆRING FOR MAGIC RESTAURANTS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Magic Restaurants samler inn og bruker personopplysninger. Magic Restaurants er et navn som brukes i dette dokumentet til å referere til de følgene restauranter:

Magic Restaurants er et navn som brukes i dette dokumentet til å referere til de følgene restauranter:

Restaurant/nettside

Villa Blanca Bergen

villablanca.no

Såpas Bar

sapas.no

Kava Roofgarden

kavaroofgarden.no

Bergtatt Restaurant

bergtattrestaurant.no

Duggfrisk Bar & Spiseri

duggfriskbergen.no

360 Xhibition

360x.no

Firma/org.nr.

Magic Villa Blanco AS

(915 603 572)

Magic Villa Blanco AS

(915 603 572)

Magic Restauranthus

Kava AS (913 279 786)

Magic Bergtatt AS

(813 279 762)

Magic K2 AS

(917 321 019)

Magic 360 Xhibition AS

(915 603 610)

Hver restaurant, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på villablanca.no, sapas.no, kavaroofgarden.no, bergtattrestaurant.no, duggfriskbergen.no og 360x.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Magic Restaurants sine behandlinger av personopplysninger på villablanca.no, sapas.no, kavaroofgarden.no, bergtattrestaurant.no, duggfriskbergen.no og 360x.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.


Funbit AS er Magic Restaurants sin databehandler, og - sammen med vår webredaktør - er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.


Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Magic Restaurants og Funbit AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Magic Restaurants og Funbit AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 

Booking-verktøy

Magic Restaurants benytter tjenesten XXLtable for bordreservasjoner.


For å booke, må du skrive inn navn, telefonnummer/mobilnummer, e-postadresse og andre relevant informasjon, f.eks. allergier. Firma som reserverer bord må også skrive fakturainformasjon og organisasjonsnummer.


Vi bruker denne informasjonen for å ha oversikt over hvem som har gjort reservasjoner. Det kan hende at vi har behov for å komme i kontakt med påmeldte, for å gi viktige beskjeder, i så tilfelle hender det at vi bruker e-post, telefon/mobil og sms. Hvis du har gitt ditt samtykke kan det hende at vi også sender deg nyhetsbrev og spørreundersøkelser.


Tjenesten kan brukes til å søke blant tidligere bestillinger.

Nettstatistikk

Magic Restaurants samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på villablanca.no, sapas.no, kavaroofgarden.no, bergtattrestaurant.no, duggfriskbergen.no og 360x.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.


Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.


Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics, Facebook Pixel og WiX Visitor Analytics på våre nettsider. Informasjon fra disse verktøyene utleveres ikke fra Magic Restaurants til andre aktører.


Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.


Magic Restaurants har en aktiv tilstedeværelse på flere sosiale medier, inklusiv Facebook. Facebook Pixel er et script som forbedrer samspillet mellom Facebook og villablanca.no, sapas.no, kavaroofgarden.no, bergtattrestaurant.no, duggfriskbergen.no og 360x.no ved å måle trafikk på tvers av Facebook sitt grensesnitt og våre nettsider. Vi bruker dataene som samles inn av Pixel til å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook. Mottatte opplysninger er underlagt Facebooks retningslinjer for personvern.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du laster inn en nettside.


Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.


Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Kontaktskjema

På noen av våre nettsider kan du be restauranten om å ta kontakt med deg. Når du bruker kontaktskjema vil vi benytte den informasjonen du gir fra deg, til å ta kontakt med deg. Det foreligger ingen rutiner for regelmessig sletting av denne informasjonen.


Sosiale medier

Vi har sosiale medier-kontoer på flere plattformer, f.eks. Facebook og Instagram. Vi legger ut bilder av våre gjester, men aldri uten aktivt muntlig samtykke eller eventuelt et skriftlig samtykke.


Det kan hende at du er synlig i bakgrunnen i ett av våre situasjonsbilder hvor du ikke er motivet. Slike bilder kan publiseres og brukes i markedsføring uten ditt samtykke. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å bli fjernet fra et bilde.


Vi bruker chat-tjenester, f.eks. Facebook Messenger, i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ledelsen, admin- og vår markedsføringsavdeling har tilgang til vår innboks og er ansvarlige for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i vår felles innboks.

Overvåkningskameraer

Vi har ingen overvåkningskameraer selv, men vi gjør deg oppmerksom på at det finnes overvåkningskameraer i byggets fellesområder, for eksempel trappegang.

E-post og telefon

Magic Restaurants benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

 

Magic Restaurants sine medarbeidere benytter i tillegg e-post og SMS i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.


Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med SMS.


Vi gjør deg oppmerksom på at noen e-post tjenester ikke støtter kryptert transportering av meldinger. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post med mindre din e-postleverandør støtter TLS, SSL eller lignende. Vi bruker enten TLS eller SSL på alle våre e-post kontoer.


Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) loggføres av vår leverandør Telia Norge AS. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Se telia.no for mer informasjon om hvordan telefonlogger til bedriftskunder lagres og rutinen for sletting.
Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.


Opplysninger om ansatte
Magic Restaurants behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder og administrasjon som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid. Dessuten registreres det opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet.


Denne informasjonen lagres som en del av XXLTable løsningen og/eller på en felles server, som kun er tilgjengelig for de som sitter i ledelsen i den aktuelle bedriften.


Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling, arbeidsområde og bilde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på våre nettsider og på sosiale medier.

 


Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Våre restauranter har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av våre restaurantenes sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger de ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon
 

E-post: post@magicrestaurants.no


Telefon: +47 55 90 01 10 (bruk tastevalg 4)


Postadresse: Magic Norway AS, Postboks 543 Sentrum, 5806 Bergen


Versjonslogg

  • 01.01.2019: Første utgave

bottom of page